Program Nadace Vectra

 

Nadace Vectra podporuje nekomerční sportovní projekty, výzkumné expedice, závodní týmy a mládežnické oddíly okrajových sportů.

Podporuje akce, kterých cílem je aktivní průzkum a ochrana divoké přírody, předkonávání lidských možností a objevování nových cest.

Podílí se na publikační činnosti, která zachycuje objevy a cesty podporované nadací.

Žádat o grant mohou skupiny nadšenců nebo státní neziskové organizace.

Každý rok vypisujeme dvě grantová kola.

Příjem přihlášek do dalšího grantového kola začíná 1. října 2017 a končí 1. března 2018.

Přihlášky posílejte na : ines.liska@icloud.com

Poslané projekty budou posuzované skupinou odborníků a ti, kdo uspějí v hodnocení písemných žádostí, budou přizváni k jejich osobní prezentaci.

Sporty, které podporujeme